Նյութը տարածողներին և պատվիրատուներին՝ տրամաբնություն և մարդկայնություն եմ ցանկանում: Լավ եղե՛ք: