ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՅՍ ՕՐԸ (29 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ). Պատանի հանդիսատեսի թատրո... ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Կամավորների ջանքերով կարված քնապարկերը և անձրևանոցներն ուղևո... ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
«Ցավոք, պատերազմական իրավիճակն ինչ-որ իմաստով երկրորդ պլան է... ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ
«Նման քայլերը երկարատև կտրվածքով են էֆեկտ տալու».«Փաստ» ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ
Պետք է հենց այս պահին կանխել ահաբեկչության վտանգը, որովհետև ... ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
Երևան, 29.Հոկտեմբեր,
00
:
00
:
00
Փոխարժեք
478.65
$
560.79
Հայկական կողմին են փոխանցվել երեսուն զոհված հայ զինծառայողների մարմինները, Հայաստան է վերադարձվել մեկ քաղաքացիական անձ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՅՍ ՕՐԸ (29 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ). Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի, տեքստիլ, ձեթ-օճառի, ցեմենտի, փայտամշակման գործարանների, քիմիական կոմբինատի բացումը. «Փաստ» Ադրբեջանը թքած ունի սեփական կորուստների վրա. Արցախի ՊԲ-ն նոր տեսանյութ է հրապարակել Կամավորների ջանքերով կարված քնապարկերը և անձրևանոցներն ուղևորվում են Արցախ.«Փաստ» «Ցավոք, պատերազմական իրավիճակն ինչ-որ իմաստով երկրորդ պլան է մղում կրթական հարցերը».«Փաստ» Արցախի ՊՆ-ն ներկայացրել է Ադրբեջանի Գյանջա և Բարդա քաղաքներում տեղակայված լեգիտիմ ռազմական նշանակետերը Ադրբեջանական զինուժը շարունակում է թիրախավորել Արցախի խաղաղ բնակավայրերը (լուսանկարներ) «Նման քայլերը երկարատև կտրվածքով են էֆեկտ տալու».«Փաստ» Պետք է հենց այս պահին կանխել ահաբեկչության վտանգը, որովհետև վաղը կարող է ուշ լինել.«Փաստ» Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները հրադադարի հասնելու համար պետք է կոշտ միջոցներ ձեռնարկեն Թուրքիայի ու Ադրբեջանի նկատմամբ.«Փաստ» Նորօրյա հերոսներ. նրանք ամեն ժամ կերտում են մեր նորօրյա հերոսամարտի փառավոր էջերը «Ադրբեջանն արդեն մեծապես կախված է Թուրքիայից». հինգ րոպեի ֆենոմենը.«Փաստ» Արցախի ՊԲ-ն հրապարակել է նահատակված ևս 51 հերոսների անունները Սամվել Կարապետյանը կվերակառուցի Ստեփանակերտի ռմբակոծված ծննդատունը Սադրանքներից խուսափել. ծննդատուն թիրախավորող ստահակից ամեն ստորություն սպասելի է.«Փաստ» Էրդողանից դժգոհությունները խորանում են նաև իր երկրի ներսում.«Փաստ» Ի՞նչ սպասել ժնևյան հանդիպումից.«Փաստ» Պետք է լրջորեն դիտարկվեն պատժամիջոցները Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեմ. Ֆրանսիայի ԱԺ պատգամավոր. «Ժողովուրդ» «ՌԴ-ն իր բոլոր խաղաքարտերն արդեն դրել է սեղանին, ո՞ւր են Վաշինգտոնն ու Փարիզը». ռուս փորձագետ. «Ժողովուրդ» Ժնեվի հանդիպումը կարող է չկայանա՞լ. «Հրապարակ»

Թուր­քի­ա­յի ծա­վա­լա­պաշ­տա­կան հա­վակ­նու­թյուն­նե­րը և մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյան թողտ­վու­թյու­նը

Past.am

Աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան տե­սան­կյու­նից ներ­կա­յումս խո­շոր գոր­ծըն­թաց­ներ են տե­ղի ունե­նում, որոնք նկա­տե­լի են ոչ մի­այն հա­մաշ­խար­հա­յին, այ­լև տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին մա­կար­դա­կով։ Այս­պես կոչ­ված հետ­կո­րա­նա­վի­րու­սա­յին աշ­խար­հում որոշ երկր­ներ բա­ցա­հայտ հա­վակ­նու­թյուն­ներ են ներ­կա­յաց­նում իրենց ազ­դե­ցու­թյան գո­տի­ներն ընդ­լայ­նե­լու ուղ­ղու­թյամբ։

Իսկ այդ երկր­նե­րից ամե­նա­ակ­տի­վը Թուր­քի­ան է, որը բազ­մա­վեկ­տոր հա­վակ­նու­թյուն­նե­րով է աչ­քի ընկ­նում։ Ժա­մա­նակ կար, երբ Թուր­քի­ա­յի արտ­գործ­նա­խա­րար, ապա վար­չա­պետ Դա­վու­թօղ­լուի կող­մից շրջա­նա­ռու­թյան մեջ դրվեց «զրո խնդիր­ներ հա­րև­ան­նե­րի հետ» ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան մո­տե­ցու­մը, որի գլխա­վոր նպա­տակն էր լի­նե­լու հա­րև­ան երկր­նե­րի հետ հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի կար­գա­վո­րու­մը և գոր­ծըն­կե­րա­յին մի­ջա­վայ­րի ձև­ա­վո­րու­մը, բայց ներ­կա­յումս իրա­վի­ճա­կը բո­լո­րո­վին այլ է։

Թուր­քա­կան պե­տու­թյունն այ­սօր խնդիր­ներ ունի գրե­թե բո­լոր հա­րև­ան­նե­րի, այդ թվում՝ տա­րա­ծաշր­ջա­նում ներ­կա­յաց­ված երկր­նե­րի հետ, ին­չի ար­դյուն­քում առ­կա հա­կա­սու­թյուն­նե­րը խո­րա­նում են Աֆ­րի­կա­յից՝ Լի­բի­ա­յից մին­չև Կով­կաս և Պար­սից ծո­ցի արա­բա­կան երկր­ներ ըն­կած տա­րած­քում։

Լի­նե­լով ՆԱ­ՏՕ-ի հա­րա­վա­յին թևը և ունե­նա­լով հզոր ռազ­մա­կան ուժ՝ Թուր­քի­ան շա­հագրգռ­ված է հա­կա­մար­տու­թյուն­նե­րի և ռազ­մա­կան բա­խում­նե­րի առ­կա­յու­թյամբ, քա­նի որ դրանք իրեն հնա­րա­վո­րու­թյուն են տա­լիս մի­ջամ­տել դրանց լուծ­մա­նը ու ազ­դե­ցու­թյունն ընդ­լայ­նե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն ստա­նալ։

Նախ­կի­նում դժվար էր պատ­կե­րաց­նել, որ Ան­կա­րան այդ­պի­սի մեծ աշ­խար­հագ­րու­թյամբ հա­վակ­նու­թյուն­ներ կա­րող է դրսև­ո­րել։ Դա կախ­ված է ոչ մի­այն այն հան­գա­ման­քից, որ տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում ավե­լա­ցել է Թուր­քի­ա­յի տնտե­սա­կան, ռազ­մա­կան և դե­մոգ­րա­ֆի­ա­կան նե­րու­ժը, այ­լև նրա­նից, որ Ան­կա­րա­յի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը բա­վա­րար կոշտ մի­ջազ­գա­յին ար­ձա­գան­քի չեն հան­դի­պում։

Այս­պես, Թուր­քի­ան, օգ­տա­գոր­ծե­լով սի­րի­ա­կան հա­կա­մար­տու­թյան գոր­ծո­նը, քուրդ զի­նյալ­նե­րի դեմ պայ­քա­րի ան­վան տակ ներ­խու­ժում­ներ է կազ­մա­կեր­պում Սի­րի­ա­յի հյու­սիս՝ խախ­տե­լով այդ երկ­րի ինք­նիշ­խա­նու­թյու­նը և սպառ­նա­լիք ստեղ­ծե­լով այն­տեղ բնակ­վող քա­ղա­քա­ցի­նե­րի անվ­տան­գու­թյան հա­մար։ Թուր­քի­ան քուրդ զի­նյալ­նե­րի դեմ պայ­քա­րե­լու քո­ղի ներ­քո ներ­խու­ժում է նաև Իրա­քի հյու­սի­սա­յին շրջան­ներ, որոնք հա­րուստ նավ­թա­յին ռե­սուրս­ներ ունեն։

Մի քա­նի ան­գամ ռազ­մա­կան ներ­խու­ժում­ներ կազ­մա­կեր­պե­լով հա­րև­ան այս երկր­նե­րում՝ Թուր­քի­ան տե­սավ, որ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյան կող­մից իր նկատ­մամբ կոշտ մի­ջոց­ներ կամ պատ­ժա­մի­ջոց­ներ չեն կի­րառ­վի, ըն­դա­մե­նը մի քա­նի դա­տա­պար­տող հայ­տա­րա­րու­թյուն կա­րող են անել, իսկ հե­տո դրանք էլ կմո­ռաց­վեն։

Դրա­նից հե­տո Թուր­քի­ան փոր­ձեց ընդ­լայ­նել իր մի­ջամ­տու­թյան աշ­խար­հագ­րու­թյու­նը և մաս­նակ­ցու­թյուն ունե­նալ նաև Լի­բի­ա­կան հա­կա­մար­տու­թյան ծա­վալ­մա­նը՝ այն­տեղ զորք ուղար­կե­լու մի­ջո­ցով։ Եվ տես­նե­լով, որ իրենց գոր­ծո­ղու­թյուն­ներն ար­դյունք ունե­նում են, ու Թուր­քի­ան գոր­ծոն է դառ­նում Լի­բի­ա­յում, Ան­կա­րա­յի ախոր­ժակն ավե­լի բաց­վեց։

Թուր­քա­կան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը որո­շե­ցին մի­ան­գա­մից իրենց ազ­դե­ցու­թունն ընդ­լայ­նել եր­կու ուղ­ղու­թյուն­նե­րով։ Մի կող­մից Մի­ջերկ­րա­կան ծո­վի՝ տրան­զի­տա­յին առու­մով կա­րև­որ և էներ­գե­տիկ ռե­սուրս­նե­րով հա­րուստ արև­ե­լյան հատ­վա­ծը վերց­նել իրենց վե­րահս­կո­ղու­թյան տակ, ին­չը Հու­նաս­տա­նի հետ հա­կա­սու­թյուն­նե­րի պատ­ճառ դար­ձավ, իսկ մյուս կող­մից ընդ­լայ­նել իր ազ­դե­ցու­թյու­նը Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սում՝ Ադր­բե­ջա­նին հրահ­րե­լով Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի դեմ ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի։

Սա­կայն Արև­ե­լյան Մի­ջերկ­րա­կա­նի հար­ցում Թուր­քի­ան հան­դի­պեց կոշտ մի­ջազ­գա­յին ար­ձա­գան­քի, ան­գամ այդ երկ­րի նկատ­մամբ պատ­ժա­մի­ջոց­ներ սահ­մա­նե­լու հար­ցը նե­րառ­վեց ԵՄ երկր­նե­րի օրա­կարգ։ Ար­դյուն­քում թուր­քա­կան կող­մը ստիպ­ված եղավ ժա­մա­նա­կա­վո­րա­պես նա­հան­ջել և Արև­ե­լյան Մի­ջերկ­րա­կա­նի ջրե­րից դուրս հա­նել իր հե­տա­խու­զա­կան նա­վը։

Արև­ե­յան Մի­ջերկ­րա­կա­նի հար­ցում ժա­մա­նա­կա­վոր դա­դա­րը Թուր­քի­ան փոր­ձում է օգ­տա­գոր­ծել Ար­ցա­խյան հա­կա­մար­տու­թյու­նը թե­ժաց­նե­լու և Ադր­բե­ջա­նին իրե­նից կախ­վա­ծու­թյան մեջ գցե­լու նպա­տա­կով։ Այս հա­կա­մար­տու­թյան մեջ ներգ­րավ­վե­լու հար­ցում Թուր­քի­ա­յի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի շուրջ մի­ջազ­գա­յին ար­ձա­գանք­նե­րը բա­վա­րար չեն։

ԱՄՆ-ի, ԵՄ-ի և Ռու­սաս­տա­նի կող­մից ար­ված հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րում խոս­վում է ըն­դա­մե­նը հա­կա­մար­տու­թյան գո­տում ար­տա­քին մի­ջամ­տու­թյու­նը բա­ցա­ռե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թյան մա­սին։ Սա­կայն նման իրա­վի­ճա­կում անհ­րա­ժեշտ է, որ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյու­նը շատ կոշտ հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րով դա­տա­պար­տի Թուր­քի­ա­յի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը և պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րի փա­թեթ­ներ դնի կի­րա­ռու­թյան մեջ, մի­այն այդ դեպ­քում Թուր­քի­ան կդա­դա­րի քի­թը խո­թել իրեն չվե­րա­բե­րող հար­ցե­րի մեջ։

Ար­տակ Գալս­տյան

 

 

 

 

 

 

website by Sargssyan